Tel: 070-5530382 / 073-8136640

Kontroll av svetsad skarv

Kontroll av svetsad skarv med hjälp av Ultraljud