Tel: 070-5530382 / 073-8136640

Verksamhetsmål

AB Industrikontrolls strävan är att kunna erbjuda sina uppdragsgivare
en så heltäckande verksamhet som möjlig avseende behovet av provning
och kontroll.

Sedan hösten 1995 finns även ett samarbete mellan Sveriges
små och medelstora branchföretag som nu kan erbjuda helhetslösningar
för Tillverkningskontroll och Montagekontroll av bland annat:

– Tryckkärl
– Rörledningar
– Cisterner

Bolagen kompletterar varandras ackrediteringsområden inom kontroll,
besiktning och oförstörande provning av tryckbärande anordningar.
Därför kan vi nu tillsammans erbjuda ett komplett genomförande av
föreskriven tillverkningskontroll.

Arbetet sker rikstäckande.

20130725_113126