Industrikontroll skriver avtal med EON-Närke.

Industrikontroll skriver avtal med EON-Närke.

 

Vilket innebär att Industrikontroll nu utför alla arbeten åt
EON i hela Östergötland samt Närke.