Fjärrvärme Jönköpings Energi.

Fjärrvärme Jönköpings Energi.

 

Industrikontroll har fått i uppdrag att sköta kontrollen av Fjärrvärme åt Jönköpings Energi.
Kontrollen kommer bestå av RT och Tryckprovning. 

“Under 2020 och 2021 bygger Jönköping Energi en ny fjärrvärmeledning mellan kraftvärmeverket Torsvik och centrala delarna av Jönköping.
Ledningen är totalt 12 km lång och kommer innebära att vi kan överföra dubbelt så mycket fjärrvärme från Torsvik till Jönköping och Huskvarna.”