Tryckprovning Färöarna

Tryckprovning Färöarna

Industrikontroll har återigen fått uppdraget att tryckprova ett 60tal kylplattor, denna gång  till Färöarna. 

Panelerna är ca 2×3 meter och jobbet beräknas pågå minst 2 veckor med start V40.