Bro Nynäshamn

Bro Nynäshamn

Industrikontroll har under hösten skött OFP kontrollen av nya Tottnäsbron, Nynäshamn.
Vårt arbete fortsätter nu och tanken är att Bron skall stå klar under februari 2022.