Utbyggnad Oljehamnen Norrköping

Utbyggnad Oljehamnen Norrköping

Industrikontroll har fått i uppdrag att även sköta kontrollen av etapp 2 av utbyggnaden av Oljehamnen Norrköping. 
Jobbet påbörjas V47 och pågår minst året ut.