Tryckprovning Färöarna

Tryckprovning Färöarna

Industrikontroll har återigen fått uppdraget att tryckprova ett 60tal kylplattor, denna gång  till Färöarna. 

Panelerna är ca 2×3 meter och jobbet beräknas pågå minst 2 veckor med start V40.

Tryckprovning Mjölby

Tryckprovning Mjölby

 

Industrikontroll har fått uppdraget att sköta tryckprovningen av den nya fjärrvärmeledningen i Mjölby.
Etapp 1 pågår fram till semestern, med start vecka 8.

Totalt skall 11.500 meter kontrolleras.