Tryckprovning Mjölby

Tryckprovning Mjölby

 

Industrikontroll har fått uppdraget att sköta tryckprovningen av den nya fjärrvärmeledningen i Mjölby.
Etapp 1 pågår fram till semestern, med start vecka 8.

Totalt skall 11.500 meter kontrolleras. 

Kontroll av nytt kyllager.

Kontroll av nytt kyllager.

 

Industrikontroll har fått uppdraget att sköta kontrollen av det nya kyllagret som byggs i Norrköping.
Kontrollen påbörjas V5.

Avtal Fjärrvärme Köping.

Avtal Fjärrvärme Köping.

 

Industrikontroll sköter kontrollen av fjärrvärmeanläggningen mellan Köping och Kolsva. 

Totalt 3 mil twinrör, vilket innebär över 6 mil rörledning. 

Inkoppling hamnen.

Inkoppling hamnen.

 

Industrikontroll har fått uppdraget att sköta kontrollen av diverse inkopplingar i hamnen,
Norrköping under sommaren.