Resurser/Kompetens

Alla tekniker och uppdragstagare inom AB Industrikontroll innehar kompetens genom utbildning i SS EN ISO 9712 nivå 2.
Inom företaget finns även en Nivå 3 som ansvarar för att kompetensnivån upprätthålls.

Fortlöpande vidareutbildningar och nyanställningar
garanterar att kunskapsnivån inom företaget är hög.
Även de anställdas tidigare förvärvade kunskaper och
erfarenheter inom olika yrkesområden kommer företaget till del.

I lokalerna i Finspång finns, förutom kontor, en komplett
röntgenhall med mörkrum och framkallningsmaskin.

Särskild hall för provning med sprickindikeringsutrustning finns.

Två av fordonen är mörkrumsutrustade,
varför framkallning och därmed även resultat av provningen kan
redovisas till uppdragsgivaren på plats.

Huvuddelen av maskinparken består numera av:

Radiografering (Röntgen) *

Ultraljudskontroll

Inspektionskamera 30m

Hårdhetsmätning

Magnetpulverprovning *

Penetrantprovning *

Vakuumprovning

Tryckprovning / Läcksökning **

*Ackrediteringsomfattning görs publik på begäran.
** I samarbete med Weldadvice